İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar? (A-B-C Sınıfı)

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İş Güvenliği Uzmanı Nedir ? Maaşları Ne Kadar?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, farklı iş ortamları hakkında veri toplar ve bu verilerin analizlerini gerçekleştirir. İş güvenliği uzmanları, bir yandan işle ilgili süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlarken diğer yandan iş güvenliği yasasında belirtilen koşullara uyumun sağlanmasına yardımcı olur. Bu içerikte iş güvenliği uzmanı ne yapar ve iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar gibi soruların cevaplarını rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle iş güvenliği uzmanlığı nedir? Ne iş yapar ? Önce mesleği tanımaya çalışalım.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı olarak çalışan bir kişi, aşağıda saydığımız birtakım temel görevleri yerine getirmekle sorumludur. İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir sorusu en az iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sorusu kadar önemlidir. İşte iş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları :

 • İş ortamını, iş ortamındaki malzemeleri ve iş yerindeki uygulamaları; test etmek, teftiş etmek ve değerlendirmek iş güvenliği uzmanının öncelikli görevlidir. İş güvenliği uzmanı bu görevi yerine getirirken güvenlik standartlarını ve devletin koymuş olduğu yönetmeliği iyi bilmelidir.
 • İş güvenliği uzmanı elde ettiği bulgular sonucunda bir rapor da yazmalıdır.
 • İş güvenliği uzmanı, işçiler için güvenli ve düzgün bir çalışma ortamı planlamak ve bu planı uygulamaya geçirmekle yükümlüdür.
 • İş güvenliği uzmanı, İş güvenliği ve sağlığı konusunda değerlendirmeler yaparak işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olduğundan emin olmalıdır.
 • İş güvenliği uzmanı, iş güvenliği için gerekli olan ekipmanların doğru kullanımı için işçilere ve diğer personellere bilgi vermelidir.
 • İş güvenliği uzmanı, iş yerinde gerçekleşen kazaları soruşturmak ve bu kazalara neyin neden olduğuna dair bilgi sahibi olmalıdır. Öte yandan bu kazaları önleyecek birtakım önlemler de almalıdır.

İş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sorusunun cevabı yukarıda saydığımız sorumlulukları ne kadar iyi yerine getirdiğine göre de değişmektedir. İş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları oldukça önemlidir. Bu yetki ve sorumluluklar sınıfına göre zordan kolaya doğru sıralanır. (A-BC)

Kamuda İş Güvenliği Uzmanı Kadrosu

İş güvenliği uzmanları birçok farklı ortamda çalışabilmektedir fakat 2018’de yapılan bir araştırmaya baktığımızda iş güvenliği uzmanları daha çok kamu sektöründe çalışmaktadır. Araştırma tüm iş güvenliği uzmanlarının yüzde 22’nin kamu sektöründe çalıştığını ifade ediyor. Özellikle kamu sektöründe çalışan iş güvenliği uzmanları, iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sorusuna daha yüksek bir rakam söyleyerek cevap verebiliyor. Öte yandan iş güvenliği uzmanlarının yüzde 16’lık kısmı da imalat sektöründe çalışmaktadır. İnşaat sektörü de iş güvenliği bakımından oldukça önemli bir sektördür ve iş güvenliği uzmanlarının yüzde 10’luk kısmı bu sektörde çalışır. İş güvenliği uzmanlarının kalan kısmı ise diğer sektörlerde görev yapmaktadır.

  400 bin lira değerindeki aracını bu hale getirdi!

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için ilgili alandan lisans diplomasına sahip olmak gereklidir. Öte yandan bazı özel konularda iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilmek için yüksek lisans diploması da gerekli olabilmektedir. Ayrıca bazı sertifikalar aracılığıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışabilmektedir. Üstelik bu sertifikalar, mevcutta iş sağlığı ve güvenliği olan kişilerin de işine oldukça yarayabilmektedir. Bu tip sertifikaları almak zorunlu olmasa da iş verenlerin birçoğu bu sertifikaların alınmasını tavsiye etmektedir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

 1. Üniversitelerin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden mezun olanlar
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans ya da lisans bölümünden mezun olanlar
 3. Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakültelerinden mezun olanlar
 4. İSG Merkezleri tarafından düzenlen kursları başarıyla tamamlayanlar
 5. Kurs bitiminin ardından verilen sertifikaları alanlar

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

İş güvenliği uzmanlarının maaşları bulundukları kıdem derecesine ve sınıfa göre değişmektedir. İş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sorusunun cevabına bu başlık altında daha net bir şekilde ele alacağız.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

Bir iş yerinde çalışan tüm personelin güvenli ve hayatlarının risk altında olmayacağı çalışma ortamı hazırlamak A sınıfı iş güvenliği uzmanının temel görevleri arasında yer alır. Öte yandan A sınıfı iş güvenliği uzmanları, iş sırasında oluşabilecek kazaları önlemek için birtakım önlemler de alır. Ayrıca bir iş yerindeki çalışanları, iş güvenliği konusunda bilgilendirmek de A sınıfı iş güvenliği uzmanının işidir.

Çalışanlar için iş yerinde hayati tehlike oluşturabilecek durumlar varsa bu durumların tespitini yapmak, A sınıfı iş güvenliği uzmanın elindedir. Eğer bu tip durumların varlığı söz konusuysa ve iş veren önlem almıyorsa, A sınıfı iş güvenliği uzmanı bu tip durumları SGK’ya bildirmelidir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için A sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimini tamamlamak ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmak gerekir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sorusunun cevabı da A sınıfı iş güvenliği uzmanının çalıştığı yere bağlıdır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

A sınıfı bir iş güvenliği uzmanı, 2023 yılında 18 bin TL ile 45 bin TL arasında bir maaş almaktadır. A sınıfı iş güvenliği uzmanları, genellikle iş yerinin en tehlikeli bölgelerinde çalışırlar ve bu nedenle yüksek maaş alırlar.

  İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Oğuz kimdir?
İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

Bir firmanın ya da şirketin iş güvenliği konusundaki kurallar uyup uymadığını belirlemek B sınıfı iş güvenliği uzmanının görevidir. İş yerinde daha önce yaşanmış kazaları ve hayati tehlike yaratabilecek durumların analizi ve değerlendirmesinden B sınıfı iş güvenliği uzmanı sorumludur. Öte yandan bu kazalara sebebiyet verebilecek durumlar için önlem alınması gerekir. Bu önlemler de B sınıfı iş güvenliği uzmanı tarafından alınır. Ayrıca çalışanların iş kazaları hakkında bildirilmesi de B sınıfı iş güvenliği uzmanının sorumluluğundadır.

İş sağlığı ve iş kazaları ile ilgili durumlarda B sınıfı iş güvenliği uzmanı, sağlık çalışanları ile koordineli bir şekilde çalışmalıdır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için B sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimini tamamlamak ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmak gerekir. Yüksek lisans mezunu mimar, mühendis ve teknikerler iş güvenliği uzmanı olabilir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sorusunun cevabı, kişinin sektörüne göre değişiklik gösterir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

İş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sorusunun cevabı B sınıfı iş güvenliği uzmanları için biraz daha farklılık gösterir. B sınıfı iş güvenliği uzmanları, 2023 yılı için 22000 ile 65000 TL arasında değişen bir maaş almaktadır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı, A sınıfı iş güvenliği uzmanına göre daha az tehlikeli bölgelerde çalışır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

İş yerlerindeki çalışma ortamlarının denetimi C sınıfı iş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilir. İş yerlerinde gerçekleşmesi muhtemel kazaların önlenmesi diğer sınıflar kadar C sınıfı iş güvenliği uzmanının da sorumluluğundadır. C sınıfı iş güvenliği uzmanının çalışma ortamı, A ve B sınıfındaki iş güvenliği uzmanlarına göre daha az tehlikelidir. Öte yandan iş güvenliği ile açıkları ve olası kazaları bildirmek yine C sınıfı iş güvenliği uzmanının da görevleri arasındadır.

Eğer iş veren ya da iş sahibi, gerekli önlemleri almıyorsa, C sınıfı iş güvenliği uzmanı da durumu SGK’ya bildirebilir. C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için C sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimini tamamlamak gerekir. Mimar, mühendis ve teknikerler iş güvenliği uzmanı olabilir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

C sınıfı iş güvenliği uzmanı için iş güvenliği uzmanı maaşları ne kadar sorusunun cevabı Şöyle:

A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre daha düşüktür. C sınıfı iş güvenliği uzmanları, 2023 yılında 15000 ile 30000 TL arasında değişen bir maaş alırlar. C sınıfı iş güvenliği uzmanları diğer sınıflara göre daha az risk barındıran bölgelerde çalıştığı için maaşları nispeten daha düşüktür.

  TOKAT’TA UCUZ ARSALAR SATILACAK;YÜZDE 20 İNDİRİM 20 AY VADE

Kamuda İş Güvenliği Uzmanı Ücretleri 2024

Kamu alanında yapılan son güncelleme ile birlikte iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunludur. 2023 yılı için kamuda iş güvenliği uzmanı ücretleri 22.000-36.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

İş Güvenliği Teknikeri Maaşları 2024

İş güvenliği teknikeri maaşları özel ve kamu sektörüne göre farklılık gösterir. Özel sektörde 2023 yılı için ödenen ücret 22.500 ile 27.000 TL arasında değişiklik gösterebilir. Kamuda ise kademe farkına göre 20.000-36.000 TL arasında değişiklik gösterir.

Sendikalı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Sendikalı iş güvenliği uzmanı maaşları aşağıdaki şekildedir;

 • A sınıfı iş güvenliği uzmanı; 21.000-24.000 TL arasında farklılık göstermektedir.
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanı; 17.000-19.000 TL arasında farklılık göstermektedir.
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı; 12.900-14.3000 TL arasında farklılık göstermektedir.

Çalışan Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanı Sayısı Kaç Olmalıdır?

Çalışan sayısına göre kaç iş güvenliği uzmanının bulunması gerektiği aşağıdaki faktörlere göre farklılık gösterir;

 • 1000 ve üzerinde çalışan olan ve tehlikesi az olan işyerlerinde tam zamanlı en az 1 adet iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalı
 • Tehlikeli grupta yer alan işyerlerinde 500 ve üzeri çalışanı olan yerlerde en az 1 adet tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalı
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan çalışan sayısı da 250 ve üzerinde olan işyerlerinde tam zamanlı olarak 1 adet iş güvenliği uzmanı bulunmalı

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Saatleri Ne Kadar ?

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri:

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika çalışmaktadırlar. Bu durum tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise çalışan başına ayda en az 20 dakika olarak belirlenmiştir. İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri içinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise çalışan başına ayda en az 40 dakika uzman çalıştırmak zorundadır.

Bir İşletmede Kaç İş Güvenliği Uzmanı Çalışır ?

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma esasları çok nettir. Tehlike sınıfına uygun yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Bu kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılabilmektedir. Dolayısıyla sayı işçi sayısına ve işletmenin yapısına göre değişmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası Nasıl Alınır ?

Yukarıda saydığımız belli başlı bölümlerden mezun olan kişiler İş güvenliği kurslarına giderek bu sertifikayı alabilmektedir. Bir çok üniversite ve özel kuruluş tarafından bu kurslar verilmektedir. İş güvenliği uzmanlık sertifikaları halk eğitim merkezileri tarafından da verilmektedir. Sizler de ilçenizde bulunan Halk Eğitim Merkezlerine danışarak kursun mevcut olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

0
tebrikler
Tebrikler
0
k_t_
Kötü
0
m_kemmel
Mükemmel
0
_zg_n
Üzgün
0
acayip
Acayip
0
komik
Komik
0
sinirli
Sinirli
İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar? (A-B-C Sınıfı)

Paylaşılan haberler yapay zeka teknolojisinden geçirilmektedir!

Herhangi bir hatalı içerik ile karşılaşmanız durumunda aşağıya bıraktığımız mail adresimize düzeltilmesi veya kaldırılması için mail atabilirsiniz.

f.y@outlook.com.tr

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.
Giriş Yap

Gelecek Şimdi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!